Vizyon ve Misyonumuz

MÜKEMMELLİK;
Kalite standartlarında ve yönetimsel öngörülerle en son gelişmeler takip edilerek daima yüksek kalite sağlanmaktadır. SUM İLAÇLAMA standartları uluslararası kabul görmüş prosedürlere dayanmaktadır. Mimari tasarımından, işletmecilik aşamasına, SUM İLAÇLAMA tüm detayları titizlikle inceler ve gerekli kurallara uyar. Detaylı denetim süreçleri sayesinde planlanan işlerin konseptine aykırılık oluşmaz.

YENİLİK;
SUM sinde tanımlanan ana faaliyet konularını devam ettirebilmek ve hep bir adım önde olabilmek için personelin eğitimi dahil her türlü alternatifi araştırır.

HIZ;
Sistemsel sorunları bertaraf etmek ve müşteri memnuniyetini ön planda tutarak uzun vadeli hedeflerine ulaşabilmek amacıyla gerekli yatırımları yapmaktan kaçınmaz.

GÜVENLİK;
“Sistemden lanabilecek” her türlü kazaya karşı gerekli önlemleri zamanında almak SUM İLAÇLAMA politikası için hem bir hedef hem de başarı kriteridir.

SUM İLAÇLAMA İş Arkadaşlarımız;
SUM İLAÇLAMA, tüm birimlerinde, en yeni iş politikalarını ve güncel çalışma koşullarını benimser. Personelinin şirketin hedeflerine ulaşmasında karşılaşabilecekleri sorunları görerek bu süreci personeli ile birlikte aşar. SUM İLAÇLAMA personel kalitesini koruyarak şirketin rekabet gücünü hep yüksek tutar. SUM İLAÇLAMA, çalışanlarının şirket hedeflerine ulaşmasını sağlayabilmek amacı ile şirket içi eğitimin önemini benimsemiştir. Bu benimseme şirketi yarınlara ulaştıracaktır.

KALİTE YÖNETİMİ;
“Önce nligi“ anlayışı ile çalışanların sağlığına ve iş güvenliğine önem vermek, yapılan tüm işlerde ilgili yönetmeliklere uygun çalışmak.


SUM İLAÇLAMA, işletmeden personel istihdamına kadar her şey bir plan dahilinde şirket değerleri esas alınarak belirlenir.


Haşere Nedir?

Haşere, pek çok hayvan ve insan hastalığının nedeni, böcekler ve kemirgenler tarafından taşınan mikroorganizmalardır.

İletişim Bilgilerimiz

Telefon:0 (242) 247 5 247
Email: info@sumilaclama.com
Website: www.sumilaclama.com