Fumigasyon Tarihçesi


Fümigasyon 20. yüzyılın başından beri tarımsal ürünlerdeki zararlıları etmenlere karşı kullanılan bir kimyasal savaş metodudur. Günümüzde etkin bir şekilde kullanılan bu yöntem, bugünküduruma gelinceye dek birçok değişik kademeler geçirmiştir. Bundan sonra da teknikdeki ilerlemelere paralel olarak aşamalar kaydedecek bu metodun mevcut duruma varıncaya kadar geçirdiği tarihsel gelişmeler şöyle özetlenebilir.

İnsanların ilk çağlardan beri gerek inaçları uğruna kestikleri hayvanların ve gerekse tıbbi amaçlarda kullandıkları bitkisel ve bitkisel kaynaklı olmayan maddelerin yakılması esnasında ortaya çıkan, duman, fümigsyon işleminde kullanılan fumigantlerın ilk nüvesini oluşturmakta ve tabii halde oluşan bu işlemde fümigasyonun ilk kullanımı sahasını teşkil etmektedir. Nitekim M.Ö. 10. asırda yaşamış olan Homer, Odisse adlı eserinde kükürdün yakılması süretiyle oluşan gazın ev zararlılarına karşı kullanıldığını kaydetmektedir. Keza kükürt dumanlarının tarihinde eski çağlarında beri uyuz hastalığına karşı kullanıldığı da bilinmektedir.

Askeri alanlarda ise M.Ö. 431-434 yıllarında arasındaki Atina - Isparta savaşlarında ve M.S. 670 yıllarında Araplar` ın İstanbul` u zaptemek üzere yaptıkları hucümları önleme esnasında zehirli gazların kullanıldığı literatürlerce kaydedilmektedir. Bu sahada çeşitli aşamalardan gelen zehirli gaz kullanımı en etkin olarak 1. Dünya Savaşı esnasında uygulanma alanı bulmuştur.

Zehirli gazların tarımsan alanlarda ilk kullanımı ise M.Ö. 200 yılında bağ yapraklarındaki zararlı böceklerin asfalt ve kükürt dumanları ile yok edilmeye çalışıldığı, Cato adlı yazar tarafındanbelirtilmeye başlayan uygulama, değişik kademelerden geçerek son 50 - 60 yıllık peryotta en verimli ve en etkin dönemini yaşamaktadır. Nitekim karbon sülfürün insektisit etkisini 1854 yılınd keşfedilmesi ve 1857` de ambar zararlılarına karşı kullanılması, keza hidrojen siyanürün fumigant olarak 1886` da, klorpikrinin 1907` de, etilen oksidin 1927` de ve Methyl Bromidin 1932` dekullanılmaya başlanması sonucu bunun tipik örnekleridir.

Dünyada fümigasyonu işleminin yapıldığı modern anlamda ilk fumigatuvar 1920` de Amerika` da ve 1926 yılında Fransa` da tesis edilmiştir. Türkiye` de ise ilk fümigatuvar Mersin` de Faransızlar tarafından inşa edilmiş olup daha sonrada İzmir` de Tariş bünyasinde ve İstanbul` da Cibali Tekel Tütün fabrikasında faaliyete geçirilmiştir. Ayrıca İzmir` de üzüm ve incir fumigasyonlarında atmosferik beton gazlama odalarının çok eskiden beri faaliyet gösterdikleri bilinmektedir.

 

Haşere Nedir?

Haşere, pek çok hayvan ve insan hastalığının nedeni, böcekler ve kemirgenler tarafından taşınan mikroorganizmalardır.

İletişim Bilgilerimiz

Telefon:0 (242) 247 5 247
Email: info@sumilaclama.com
Website: www.sumilaclama.com