Fumigasyon Tarihçesi


Fümigasyon Gayesi ve Önemi

Fümigasyon her türlü bitkisel ve hayvansal kaynaklı ürünler ile diğer materyalleri zararlı etmenlerden arındırarark, bu etmenlerin tahribatını ve ürün kaybını önlemek suretiyle ürünün sağlıklı halde bulunması amacıyla gerçekleştirmektedir. Bu işlem insaktisit, fungusit, rodentisit, hematosit ve akarisidlerle mücadelenin güç veya imkansız olduğu hallerde baş vurulan son çaredir. İşde bu gaye ile yapılan fumigasyon işleminin yapısındaki esas olanlar;

Bulaşık ürünüe direkt olarak tatbik edilebilen bir yöntem olması,
Difüzyon yüksekliği nedeniyle ürünlerde uç noktalara kadar nüfuz edebilme ve homojen dağılma imkanı sağlaması,
Gıda maddelerindeki kalıntı ve koku oranının tolerans sınırları içinde bulunması,
Kısa sürede büyük miktardaki ürünlere uygulanabilme olanağı sağlanması,
Diğer savaş yöntemlerine oranla daha az masraf ve iş gücü gerektirmesi,
Zararlı etmenlerin tüm biyolojik dönemlerine etkili olması gibi özellikler bu işlemin olumlu yönlerini teşkil etmektedir.

Bu olumlu yönlere sahip fümigasyon işlemi sonucunda gerek ihracat ve gerekse ithalat bakımından pek çok kolaylıklar sağlanmakta ve dolayısıyla yurda tehlikeli zararlı etmenlerin her biyolojik dönemdeki canlı halinin girmesi önlemekte ve alıcı isteklerine uygun temizlikte ürünlerin hazırlanması sağlanmaktadır.

Bu öneme sahip fümigasyon işleminde kullanılan fumigantların:

Taşıdıkları kaplara ve uygulandıkları ortama aşındırıcı etki yapmaları,
Uygulandıkları ürünlerle sabit bileşimli ve istenilmeyen kalıntılar yapmaları
Canlı bitkilerde bozulmalara ve üretim materyallerinde ( =tohum v.b. ) çimlenme kaybına neden olmaları,
Parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı olmaları,
İnsan üzerinde de yüksek toksik etkide bulunabilmeleri gibi olumsuz özelliklerinden ötürü bu işlemin uzman kişilerce çok dikkatli ve tekniğine uygun şekilde yapılması gerektirmektedir.

 

Haşere Nedir?

Haşere, pek çok hayvan ve insan hastalığının nedeni, böcekler ve kemirgenler tarafından taşınan mikroorganizmalardır.

İletişim Bilgilerimiz

Telefon:0 (242) 247 5 247
Email: info@sumilaclama.com
Website: www.sumilaclama.com