SUM | Haşere İlaçlama | Fumigasyon | Dezenfeksiyon | Bahçe İlaçlama | Yabani Ot'la Mücadele

Haşim İşcan mahallesi Arık caddesi no:34 A,B

PK:07100 Muratpaşa Antalya

7 / 24

Hizmet

Fumigasyon Etkili Olan Faktörler

Fumigasyon Etkili Olan Faktörler

Başarılı bir fümigasyon işlemi yapabilmek için, bu işleme etkili faktörleri ve bu faktörlerinin iyi bilinmesi gerekmektedir.

Bu faktörler şunlardır:

Mücadele Edilen Zararlı Etmennin Cinsi ve Bulunduğu Özel Şartlar
Sıcaklık
Gazlama Süresi (Fümigasyon Süresi)
Fümige Edilen Materyalin Niteliği

MÜCADELE EDİLEN ZARARLI ETMENİN CİNSİ VE BULUNDUĞU ÖZEL ŞARTLAR

Fümigasyonda kullanılan fümigantlar tesir ettikleri zararlı etmene ve bu etmenin bulunduğu özel şartlara göre değişebilen bir etkidebulunurlar. Nitekim fümigantlar zararlı böcek türleri ve her türün biyolojik devrelerini ( yumurta, larva, nymph, pup, ergin ) göre değişen bir etkide bulunurlar. Fümigantlardan bazıları zararlının ergin ve larvasını öldürdüğü halde yumurtalarınns tesir etmeyebilirler.

Fümigantlar bu etkilerini gösterebilmek için, zararlılının vücuduna solunum sisteminin giriş delikleri olan stigmalardan girerler. Oradan da vücut sıvısına giren fümigantlar etkin mekanızmasına göre Chlinestearase hormonunu inhibe ederek veya sinir sistemini bloke ederek ölüme neden olurlar. Bazı fümigantlarda böcek vücudunu örten kutikuladan girerler. Fümigantların yumurtalara etkileri ise kabuk üzerindeki hava deliklerinden girmek suretiyle olmaktadır.

GAZLAMA SÜRESİ (FÜMİGASYON SÜRESİ)

Fümigasyon işlemindeki başarıyı etkileyen önemli faktördür. Zira fümigasyonun tarifinde de belirtildiği üzere, fümigasyon olayı kapalı bir yere gazın verilmesi ve belirli bir süre gazın bu ortamda tutulması esasını taşımaktadır. Bu süre fümigasyon tekniğine, yanivakum ve atmosferik fümigasyon şekline göre değiştiği gibi kullanılan fümigantın cinsi, dozu, fümigasyon yapıldığı materyalin ve çerçevenin ısısı ile fümige edilen ürünün cinsi ve amlaj durumuna göre de değişebilir. Buna bir örnek vermek gerekirse Bakliyat ve Kuru Meyveler Methyl Bromide ile fümige edildiğinde 24 saatlik gazlama süresi yeterli olduğu halde, aynı ürünler Hidrojen Fosfit gazıile fümige edildiğinde asgari 72 saatlik bir gazlama süresine ihtiyaç duyulmaktadır.

FÜMİGE EDİLEN MATERYALİN NİTELİĞİ

Fümigasyon işlemine tabi tutulan ürünün kimyasal ve fiziksel özellikleri, kullanılacak fümigant dozunun arttırılıp azaltılmasını etkilediği için fümigasyon olayında önemli bir faktördür.

Fümige edilen gıda maddeleri genellikle su, karbonhidrat, yağ mineral maddeler ve vitaminlerden ibarettirler. Kullanılan veya yeni geliştirilenfümigantların bu maddelerde erime durumu daima gözönünde tutulmalıdır. Bundan ötürü suda erime özelliği olan HCN fazla su ihtiva eden yaş sebza ve meyvelerin fümigasyonunda kullanılmamalı, yeni suda erimesi az olmasına rağmen yağda erimesi olan Methyl Bromide ile, yüksek oranda yağ ihtiva eden fındık ve ceviz gibi ürünler ilaçlanırken çok dikkatli olunmalıdır. Keza kükürt bileşimli materyallerin bu fümigantın yüksek absorbe etmesi ve kimyasal bileşikler oluşturması nedeni ile bu yapıdaki ürünlere karşı kullanılmamalıdır.

Fümigasyonda kullanılan fümigantlar, uygulandıkları ürünlerincinsine ve özelliğine göre değişen birtakım fiziksel ve kimyasal etkiler yaparlar. bu etkiler şöyle özetlenebilirler.

1-Tohumlara Etkisi:
Çimlenmeyi hızlandırır.
Çimlenmeye engel olma veya çimlenme gücü azaltma
Çimlenen tohumlardan meydana gelen fidelerde büyüme gerilemesi.

2-Fidanlık Ürünlerin ve Canlı Bitkilere Etkisi:
Büyümeyi hızlandırır.
Büyümenin gerilmesi veya gecikmesi
Geçici zarar ve sonra iyileşme
Daima zarar ve sonunda ölüm.

3-Meyve ve Sebzelere Etkisi:
Pörsüme, yanma ve bozulmadan dolayı oluşan lekeler
Ürün içi zararların oluşması
Depolanma süresi kısaltılması
Olgunlaşmanın gecikmesi Depolama bozukluklarının ve hastalıklarının teşviki

4-Tesislere ve Canlı Maddelere Etkileri
Makina yağlarına tesir ederek işleyici aksamın bozulmasına veya durmasına neden olması (HCN) ile fümige edilen saatler durur.
Bazı makinaların paslanması
Bazı kimyasal maddelerin bozulması
Depolanmış maddelerde çok kötü koku oluşturması

Görüldüğü üzere değişik canlı ve durgun dönemde olan ürünlerle cansız materyallere fümigantların etkileri farklı farklı olmaktadır. Yine fümige edilen ürünün ambalajlama durumu da gazlanma süresine etkilidir. Nitekim yapılan denemelerde, üreticideki tütünler 24 saat süre ile ortalama 32gr/m3 ile fümige edilebildiği halde, preseli tütün balyaları 48 saat süre ile 60 – 80 gr/m3 Methyl Bromide verilerek fümige edildiği taktirde sonuç alınabilmiştir.

Bu faktörler yanında kullanılan fümigantın nüfuz kabiliyeti, gazlama hücresinin geçirgenliği, uygulama metodu, gazlama ortamındaki sirkülasyon, yabancı maddeler ve nem gibi faktörler de fümigasyon olayında etkilidir.

Paylaş:

Open chat
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz